Homepage 1

Hinh công ty chup dung

Về chúng tôi

NHÂN VĂN - UY TÍN -
CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ với tiền thân là Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ có quá trình hoạt động từ năm 1983 đến nay. Công ty hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: đầu tư xây dựng các dự án, chung cư cao cấp, khu đô thị mới, khu dân cư, kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong quá trình hoạt động, công ty đã tạo uy tín với khách hàng, tạo uy tín với các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm.

Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 1800158573, đăng ký lần đầu ngày 11/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/06/2022.

Vốn điều lệ của công ty: 218.000.000.000 VNĐ (Hai trăm mười tám tỷ đồng).

Số Điện thoại

02923.829 451

Địa chỉ Email

ctycpphattriennha@gmail.com

Dự án

Đầu tư sắp tới