Liên hệ

Trụ sở

30A, Hoàng Văn Thái, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.
Phòng Tổ chức Hành chính: 02923.829.451.
Nguyễn Việt Thắng - Trưởng phòng TCHC: 0918.585.083

Phòng Kế toán

Hồ Vũ - Trưởng phòng Kế toán: 0941.487.777

Phòng Kinh doanh

Phạm Xuân Vũ - Trưởng phòng Kinh doanh: 0907.799.438

Gọi cho Chúng tôi hoặc Điền vào mẫu sau