Khu Chung cư cao cấp trên 30 tầng

  • Địa điểm: Khu dân cư Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
  • Diện tích hơn 650.000 m2
  • Tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng